Kompletné znenie záverečnej práce

 

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

Videonávody pre Úvod do WORDU

(v prostredí verzií 2003, 2007 a 2010)

ZÁVEREČNÁ PRÁCA

MGR. MAROŠ HUDÍK

Špecializačné štúdium

Modernizácia vyučovania informatiky na základných školách a stredných školách

Záverečná práca vznikla v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

Projekt je spolufinancovaný európskou úniou

 

 

             C:\Users\Miro\AppData\Local\Temp\Rar$DI06.557\EU-ESF-VERTICAL-BW.jpg

Konzultant záverečnej práce: Ing. Dana Horváthová, PhD.

Banská Bystrica 2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Abstrakt

Obsahom tejto záverečnej práce je vypracovanie jednoduchých príkladov. Príklady sú zamerané na položenie základov práce v prostredí textového procesora Word od spoločnosti Microsoft.

Pred samotnými príkladmi sa nachádza rozbor v súčasnosti dostupných textových procesorov. Pri každom z nich je uvedená cena produktu ako aj podpora operačných systémov.

Spracovaná je aj problematika kompatibility posledných troch verzií produktu Microsoft Office Word a to 2003, 2007 a 2010. Okrem poukázania na problém je spracovaný aj postup jeho riešenia.

Samotné príklady sú stavané na jednoduchosti. Ich spracovanie je v bežnej textovej podobe s využitím printscreenov, ale hlavne v podobe videonávodov.  Videonávody,  ako aj všetky texty, sú dostupné na prehľadne spracovanej webstránke www.msofficeonline.webnode.sk.

Riešenia samotných príkladov sú vypracované v prostredí programov Microsoft Office Word 2003 a 2007. Terajšia najnovšia verzia 2010 je graficky a funkcionálne skoro totožná s verziou 2007, preto sú pri riešeniach príkladov uvedené obe verzie.

 

Obsah

Úvod. 4

1 Textové procesory. 5

1.1    Malý rozbor procesorov (Word nie je jediný!) 5

2 Videonávody a webstránka (Kde to teda je?) 8

2.1    Technické zabezpečenie webu. 8

2.2    Ovládanie webu. 8

3 Microsoft Office WORD (2003 vs. 2007 vs. 2010) 10

3.1    Kompatibilita. 10

4 Prostredie Word-ov (Ako sa v nich zorientovať?) 12

4.1    Panely nástrojov (Word 2003) 15

4.2    Pás s nástrojmi (Word 2007/2010) 16

4.3    Lupa. 17

5 Práca s textom (Píšeme si, píšeme...) 18

5.1    Označovanie textu (Príklad 1) 18

5.2    Formátovanie textu (Príklad 1 - dokončenie) 19

5.3    Zarovnanie textu (Príklad 2) 21

5.4    Tabulátory (Príklad 3) 21

6 Práca s obrázkom (Aby to bolo krajšie...) 23

6.1    ClipArt (Príklad 4) 23

6.2    Vlastný obrázok z počítača (Príklad 4 - pokračovanie) 24

6.3    Zarovnanie obrázkov (Príklad 4 - dokončenie) 24

6.4    Poradie obrázkov (Príklad 5) 26

7 Záver. 27

Zoznam použitej literatúr

 

Úvod

Problematika textových procesorov a práce s nimi je rozpracovaná už v obrovskom množstve prác. Hoci som si tiež vybral túto tému, rozhodol som sa vyvarovať tomu, čo sa mi na iných prácach nepáči, prípadne mi nevyhovuje. Som rád, že môžem čerpať zo skúseností nadobudnutých na základnej škole, ale aj z praxe lektora kurzov práce s počítačom. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí ešte nikdy s Wordom nerobili, ale aj s takými, ktorí používali Word ako samoukovia, prípadne absolvovali „extrémistické“ školenia, kde podstatou bolo prejsť kapitoly a nie niečo naučiť.

Som si istý, že ideálny spôsob, ako sa učiť s niečím pracovať, je vypracovávanie  príkladov. Preto som sa zameral na vytvorenie jednoduchých príkladov, prostredníctvom ktorých demonštrujem základné funkcie Wordu.

Ďalší problém je, že ľudia neradi čítajú. Aj keď niekomu nerobí problém si niečo prečítať, veľký problém je čítanie s porozumením. Aj z tohto dôvodu mi príde najvhodnejšia voľba vysvetlenia problematiky (okrem priameho kontaktu) videonávod. Výhoda takýchto manuálov je aj možnosť zastavenia, opätovného prezretia, vrátenia sa kedykoľvek a k čomukoľvek. Človek si lepšie pamätá to, čo vníma viacerými zmyslami, pričom video ponúka obraz aj zvuk.  Užívateľ si pokyny môže aj prečítať.

Osobne sa mi zdá mrhaním času a prostriedkov, keď sa každý rok tvoria haldy didaktických diplomových a iných záverečných prác, ktoré potom ostanú založené niekde v skriniach. Preto som sa rozhodol prácu sprístupniť tým najdostupnejším spôsobom - prostredníctvom internetu. Takto sa zabezpečí, že ktokoľvek bude chcieť, využije to, čo už niekto iný urobil (načo vymýšľať koleso?). Budem neskonale rád,  ak sa k materiálom dostane čo najviac ľudí. Preto webstránku  (po jej odladení) zaregistrujem do čo najväčšieho počtu katalógov.

Spočiatku som uvažoval o spracovaní problematiky úvodu do Wordu iba vo verzii 2003, čo by som využil aj pri vlastnom vyučovaní. Avšak nevyriešil by som problém, ktorý nastáva aj v škole. Ten problém je stručne opísaný žiackou výhovorkou: „Nemám to, lebo doma máme taký iný Word.“ Príklady som preto riešil aj v novšej verzii. Konkrétne vo verzii 2007, ktorá má prostredie skoro totožné s verziou 2010.

V úvode práce som rozpracoval aj dostupné textové procesory a taktiež problém s kompatibilitou Word-u 2003 s novšími verziami.

 

1         Textové procesory

Nakoľko sa v práci venujem primárne spracovaniu textových dokumentov pomocou konkrétneho textového procesora, pokladám za vhodné definovať pojem textový procesor.

Netreba si pliesť textový editor a textový procesor. Podľa [6] ako aj Ekonomického slovníka zverejneného na [7] je textový editor program umožňujúci počítačové spracovanie textu, ale neumožňuje meniť vzhľad dokumentu. Podľa tých istých zdrojov je textový procesor určený na detailnú prácu s textom (formátovanie), ale taktiež umožňuje prácu s celým obsahom (štýly, odseky, číslovanie), s obrázkami, tabuľkami, grafmi a inými objektmi.

Najznámejší textový procesor je Microsoft Word. To určite nikto nemôže poprieť. Či je aj najlepší resp. najkvalitnejší, je už skôr vec vkusu. Samozrejme, nie je jediný. Svoju silu čerpá zo sily samotného Microsoftu, ktorý má ako jedna z najväčších spoločností na svete dostatočné nástroje pre podporu (a pretláčanie) svojich produktov.

 

1.1      Malý rozbor procesorov (Word nie je jediný!)

Word 2003 (podpora len pre Windows)

        kancelársky balík Microsoft Office 2003 (www.office.microsoft.com/sk-sk/word-help/CL010072934.aspx), cena: na trhu v súčasnosti nedostupné, vyskytuje sa už len na starších počítačoch ako pozostatok minulosti

Word 2007 (podpora len pre Windows)

        kancelársky balík Microsoft Office 2007 (www.microsoft.com/slovakia/office/default.mspx), cena: cca 75,00 € (verzia Pre študentov a domácnosti s licenciou OEM = predinštalovaný na novom počítači)

Word 2010 (podpora len pre Windows)

        kancelársky balík Microsoft Office 2010 (www.office.microsoft.com/sk-sk), cena: cca 115,00 € (verzia Pre študentov a domácnosti na 3 počítač), skúšobná trial verzia na 60 dní zadarmo, cca 145,00 € (samostatný program Word 2010)

        kancelársky balík Microsoft Office 2010 Starter (www.office.microsoft.com/sk-sk/starter/), cena: zadarmo (OEM verzia = dostupná len predinštalovaná na novom počítači), súčasťou je len Word a Excel s obmedzenými funkciami (pre laikov postačujúce). Viac info na: www.microsoft.com/cze/office2010/sady/starter/default.aspx

Word 2008 a 2011 for Mac (podpora pre Mac OS)

        kancelársky balík Office for Mac 2008 a 2011 od spoločnosti Microsoft (www.microsoft.com/mac/) zatiaľ bez priamej podpory slovenského alebo českého jazyka, cena: cca 109,00 € (verzia Home and Student 2011), cca 179,00 € (samostatný Word 2011)

        majitelia Office for Mac 2008 zakúpeného v období od 1. augusta do 30. novembra 2010 majú nárok na bezplatný upgrade na Office for Mac 2011

Obr. 1 Ikona programu (zľava) Word 2003, 2007, 2010 a 2011

 

 

Office Web Apps (podpora prehliadača Internet Explorer, Firefox a Safari)

        free online aplikácia na prácu nie len s textovými súbormi priamo od Microsoftu (www.workspace.officelive.com/sk-sk), pripomína prostredie Word 2010 s okresanou funkcionalitou (Obr. 2)

        je nutné mať konto na Microsoft live (www.live.com)

Obr. 2 Prostredie online aplikácie Word Web App

 

 

Writer (podpora pre Windows, Mac OS X, Linux, BSD, Unix,  Solaris)

        kancelársky balík OpenOffice.org označovaný aj OOo (openoffice.org), cena: opensource (najnovšia verzia 3.4 beta)

        kancelársky balík LibreOffice (libreoffice.org), cena: opensource (najnovšia verzia 3.4), vznikol ako nezávislá vetva OOo po jeho prevzatí spoločnosťou ORACLE

TextMaker (podpora pre Windows, Windows Mobile, Linux)

        kancelársky balík SoftMaker Office (www.softmaker.com), cena: 69,95 € (najnovšia verzia 2010), verzia 2006 je freeware (pozri www.softmakeroffice.com)

        kancelársky balík Ashampoo Office (www.ashampoo.com), cena: 59,99 € (najnovšia verzia 2010), 49,99 € (verzia 2008)

 

Obr. 3 Programy OpenOffice, LibreOffice, Softmaker Office a Ashampoo Office

 

 

GoogleApps (podpora všetkých prehliadačov, špeciálne funkcie iba Firefox a Chrome)

        free online aplikácia od Google-u na prácu nie len s textovými súbormi (www.docs.google.com), pripomína prostredie Word 2003 s okresanou funkcionalitou (Obr. 4)

        je nutné mať google účet (www.google.sk), vyskúšať sa dá na stránke: www.docs.google.com/demo/edit?id=scAA_sJpViRiG6rluSjCZMnh3&dt=spreadsheet#document

Obr. 4 Prostredie online aplikácie Google dokumenty

 

 

Za ďalšie balíky, ktoré sú založené už na spomínaných produktoch, spomeniem Go-oo, IBM Lotus Symphony či StarOffice.

 

2         Videonávody a webstránka (Kde to teda je?)

Podstatou práce sú jednoduché príklady, pomocou ktorých sa užívateľ môže oboznámiť so  základnými funkciami programu Microsoft Office Word. Aby boli návody názornejšie, je ideálne ukázať, ako sa to robí a na to sú vhodné videonávody. Mnou vypracované návody sú usporiadané a sprehľadnené na jednoduchej webstránke. Predpokladom je, že užívateľ má zvládnuté základy práce s počítačom (písanie na klávesnici, práca s oknami, práca so súbormi, ...).

 

2.1      Technické zabezpečenie webu

Videá som snímal programom CamStudio 2.6 beta s využitím externého mikrofónu. V niektorých prípadoch som ich spracovával pomocou programu Window Movie Maker (verzia pod Windows XP). Videá som uložil (uploadoval) na server www.youtube.com (s využitím google účtu). Neskôr som nastavil základné parametre a popisy videí.

Samotná webstránka je vytvorená prostredníctvom online redakčného systému www.webnode.sk  na doméne www.msofficeonline.webnode.sk. K jednotlivým podstránkam som zvolil vhodné označenie štítkov, ktoré sprehľadňujú orientáciu
(Obr. 5).

Videá som vkladal pomocou kódu generovaného samotným youtube. Keďže som nahrával celé riešenie úlohy, pri ktorom sa využilo viacero funkcií, v niektorých podstránkach som nastavil spúšťanie videa v presnom čase (pripísanie kódu #t=0m0s k adrese videa).

 

2.2      Ovládanie webu

Webstránka je jednoduchá a zameraná na rýchle zobrazenie hľadanej témy. K tomu prispieva hlavné menu rozdelené podľa verzií Wordu a potom podľa jednotlivých funkcií. K prehľadnosti a rýchlej orientácii prispeli štítky ako aj fulltextové vyhľadávanie (Obr. 5).

Menu je intuitívne a filozofia je jednoduchá. Ak človek hľadá zarovnávanie textu, musí si najprv vybrať akú verziu Wordu používa. Ďalej stačí len čítať a klikať. Ak nevie, akú verziu používa, využije štítky a dostane sa k práci s textu v istej verzii. Akonáhle zistí, že prostredie mu nič nehovorí, využije odkaz na druhú verziu, nachádzajúci sa pri každom videu.

Spomínané prostredie je vhodné aj pre užívateľov, ktorí prechádzajú z Office-u 2003 na Office 2007 či 2010. Vo videu si napr. zopakujú, ako sa vkladajú obrázky v 2003 a okamžite si pozrú, ako sa obrázky vkladajú v „tom novom“ prostredí.

Obr. 5 Úvodná stránka na msofficeonline.webnode.sk

 

3         Microsoft Office WORD (2003 vs. 2007 vs. 2010)

Pre jednoduchosť budem označovať jednotlivé programy nie ich celým názvom, ale iba verziou. Namiesto Microsoft Office Word 2003 budem používať iba 2003 (taktiež 2007 a 2010).

Najvýznamnejšie rozdiely vo verziách boli skôr dizajnové čo prispelo k jednoduchosti a prehľadnosti, ale tiež ku chaosu pri prechode z 2003 na 2007. Najnovšia verzia 2010 sa zmenila oproti 2007 minimálne. Spomínané rozdiely sú podrobnejšie popísané v kapitole 4 Prostredie Word-ov (Ako sa v nich zorientovať?).

 

3.1      Kompatibilita

Najväčší rozdiel medzi verziami nastal v spôsobe ukladania súborov. V skratke: od verzie 2007 sa textové dokumenty ukladajú vo formáte  .docx namiesto pôvodnej prípony doc.

Azda vzhľadom k filozofii Microsoftu (pretláčať nové produkty) nebola zabezpečená priama spätná kompatibilita. Jednoducho povedané textový dokument vytvorený vo Worde 2007 sa nedal otvoriť vo Worde 2003 (naopak to šlo). Toto bol extrémny problém pre všetkých, čo používali 2003 a nemali dôvod (resp. financie) na prechod na vyššiu verziu.

Riešenia tohto problému sú dve:

1.      inštalácia balíka kompatibility (Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats) – platí pre 2003. Postup je nasledovný:

1)      stiahnuť súbor (37,2 MB) zo stránky: www.microsoft.com/downloads/sk-sk/details.aspx?familyid=941b3470%2D3ae9%2D4aee%2D8f43%2Dc6bb74cd1466&displaylang=sk ,

2)      po inštalácii tohto súboru je možné otvárať súbory s príponou .docx aj vo Worde 2003,

3)      niektoré nové funkcie (efekty písma či obrázkov) sa nemusia zobrazovať správne.

 

2.      ukladanie dokumentov v staršom formáte (.doc) – platí pre 2007 a 2010

WORD 2007 (Obr. 6)

1)      Tlačidlo Office / Uložiť ako / Dokument programu Word 97-2003

2)      alebo Tlačidlo Office zvoliť Uložiť ako > časť Uložiť vo formáte > voľba Dokument programu Word 97-2003

Obr. 6 Ukladanie súboru ako .doc vo Worde 2007

 

 

WORD 2010 (Obr.7)

Hlavné menu / Súbor  / Uložiť ako > časť Uložiť vo formáte > voľba Dokument programu Word 97-2003

Obr. 7 Ukladanie súboru ako .doc vo Worde 2010

 

 

4         Prostredie Word-ov (Ako sa v nich zorientovať?)

Venovať sa prostrediu všetkých troch verzií programu nemá vôbec význam nakoľko sa prostredia 2007 a 2010 líšia naozaj iba v detailoch. V celej práci (až na pár výnimiek) sa teda budem venovať práci v prostredí  2003 a 2007. 

Spočiatku som sa chcel zamerať na porovnávanie jednotlivých verzií. V súčasti sa však väčšina užívateľov stretáva priamo s Wordom 2007 resp. 2010 a s 2003 nemajú žiadne skúsenosti. Tým pádom sa budem snažiť príklady riešiť úplne bez zmieňovania sa o tom, ako sa to robí v inej verzii.

V tejto časti sa, ako v jedinej, budeme venovať všetkým trom verziám. Urobíme tak kvôli rozpísaniu najvýznamnejších zmien medzi jednotlivými verziami. Podrobný rozbor inovácií : www.office.microsoft.com/sk-sk/word-help/novinky-v-programe-word-2010-pre-pouzivatelov-ktori-inovuju-z-verzie-2003-HA101631587.aspx.

 

 

WORD 2003

Obr. 8 Prostredie programu Word 2003

 

WORD 2007

Obr. 9 Prostredie programu Word 2007

 

 

Nové prvky oproti 2003 sú na obrázku 9 označené výkričníkom. Už na prvý pohľad je dizajnová stránka 2007-čky úplne zmenená a taktiež boli mnohé prvky zredukované a premiestnené a niektoré možnosti pribudli.

Zmien sa dočkalo aj štandardné nastavenie dokumentu: písmo – font z pätkového Times New Roman na bezpätkové Calibri, veľkosť písma  z 12 na 11, medzery za odsekmi – z nuly na 10 bodov a riadkovanie – z 1 na 1,15.

Úplne zrušenie rolovacieho menu a jeho nahradenie Pásom s nástrojmi (Obr. 9) prinieslo počiatočný chaos do rokmi zabehnutého prostredia. Výrazným zásahom je Tlačidlo Office (ľavý horný rok na obrázku 9), ktoré spôsobilo množstvo problémov, keďže nahradilo položku SúborHlavného menu, na ktorú boli všetci zvyknutí.

Zmenou bola aj nová položka Panel s nástrojmi Rýchly prístup (vľavo hore na obrázku 9), kam bolo začlenené tlačidlo rýchleho uloženia a šípky pre pohyb vo vykonaných úpravách (Späť, Dopredu).

Za prínos k efektívnej prácu môžeme pokladať Panel rýchleho formátovania (Obr. 9), ktorý sa zobrazí automaticky po označení bloku textu.

Všetky zmeny boli citeľné len pre užívateľa, ktorý prechádzal z 2003 na 2007. Časom sa ukázalo, čo bolo a čo nebolo dobrým krokom a to krásne vidieť na zmenách v prostredí 2010 (Obr. 10).

 

WORD 2010

Obr. 10 Prostredie programu Word 2010

 

 

Porovnaním obrázkov 9 a 10 vidíme, že sa prostredie zmenilo vzhľadom k jeho jednoduchosti a príjemnej uhladenejšej  farebnosti. Pribudli nové funkcie a nové možnosti, ktoré sú však pre laika prevažne nezaujímavé.  Za zmienku stoja azda nové textové efekty (tiene, žiara a zrkadlenie), možnosť robenie screenshotov a ich priame vkladanie do textu a možnosť prekladu textu (hoci slovenčina ani čeština ešte nie je podporovaná).

Najvýznamnejšou zmenou bolo zrušenie Tlačidla Office, jeho nahradenie Ponukou SúborHlavnom menu (vľavo hore na obrázku 10) a sprehľadnenie jej možností.

 

4.1      Panely nástrojov (Word 2003)

V ponuke Hlavného menu 2003 sa nachádzajú všetky možnosti programu. Po kliknutí na jednu z deviatich položiek sa nám vyroluje ponuka (Obr. 11). Niektoré položky sú šedé kvôli tomu, že v danej chvíli sa nedajú použiť. Spočiatku sa nám nezobrazí kompletná ponuka – je potrebné chvíľku počkať, alebo použiť dvojklik na položku v Hlavnom menu prípadne kliknúť na značku v dolnej časti roletky (Obr. 11).

Obr. 11  Neúplná rolovacia ponuka hlavného menu (Word 2003)

 

 

Pod hlavným menu máme Panely s nástrojmi (Obr. 12), ktoré nám umožňujú omnoho efektívnejšiu prácu s textom (nemusíme funkcie hľadať v Hlavnom menu).

Obr. 12  Panely nástrojov – zapnutie/vypnutie (Word 2003)

 

 

Panely si môžeme pridať alebo odobrať: Pravý klik na Hlavné menu alebo na ktorýkoľvek panel či oblasť vedľa panela (alebo Hlavné menu / Zobraziť / Panely s nástrojmi)  > zobrazí sa nám zoznam všetkých panelov  (na obrázku 12 vidno, že zobrazené panely majú fajočku).

Panely sa dajú premiestňovať na ktorékoľvek miesto (pripnúť k ďalším panelom alebo umiestniť voľne) uchopením za ich ľavý okraj     (pozri Obr. 13).

Obr. 13  Panely nástrojov - presúvanie (Word 2003)

 

4.2      Pás s nástrojmi (Word 2007/2010)

Pás s nástrojmi sa objavil až vo verzii 2007 (Obr. 9) a nahradil klasické rolovacie menu. Na páse sa zobrazujú bloky možností položiek hlavného menu s tlačidlami najvýznamnejších možností. Po kliknutí na šípku  v pravom dolnom rohu bloku (Obr. 14) sa zobrazí dialógové okno s kompletnými možnosťami daného bloku.

Obr. 14 Zobrazenie nových položiek hlavného menu (Word 2007)

 

 

Zaujímavosťou je, že niektoré položky Hlavného menu (napr. Nástroje obrázkov) sa na páse zobrazia až po kliknutí na daný objekt (napr. ClipArt). Táto nová položka je farebne zvýraznená (Obr. 14).

Ak niekomu pás zaberá príliš veľa pracovného priestoru, je možné ho minimalizovať – Pravý klik na Hlavné menu alebo na spodnú časť pásu prípadne na niektoré z tlačidiel (v 2010 je možné kliknúť kdekoľvek) > možnosť Minimalizovať pás s nástrojmi (Obr. 15). V 2010 existuje na minimalizovanie tlačidlo  v pravom hornom rohu pod krížikom na zatvorenie okna. Po tomto nastavení sa pás správa ako rolovacie menu t.j. vyroluje sa iba pri kliknutí na položku hlavného menu.

Obr. 15 Minimalizovanie pása s nástrojmi (Word 2007)

 

 

Vo verzii 2010 je možné pás prispôsobiť – Pravý klik na Hlavné menu alebo do Pása s nástrojmi > možnosť Prispôsobiť Pás s nástrojmi. Prispôsobiť v tomto prípade znamená pridať alebo odobrať celú položku hlavného menu, alebo jeden z blokov možností tejto položky.

 

4.3      Lupa

Lupa slúži na priblíženie pohľadu na dokument a teda sa jedná o zväčšenie pohľadu na dokument nie o zväčšenie samotného textu. Jednoducho povedané, lupa neovplyvní dokument vzhľadom k tlači (aj keď vidím slovo na celú obrazovku, vytlačí sa len také malé akú má nastavenú veľkosť). Pri úprave ako aj pri čítaní textu sa hodia automatické možnosti lupy (Obr. 16 vľavo). V 2007 a 2010 sú možnosti lupy v Hlavnom menu / Zobraziť / Lupa ale rýchle nastavenie lupy sa nachádza aj v pravej časti okna (Obr. 16 vpravo).

Obr. 16 Možnosti lupy (vľavo Word 2003, vpravo Word 2007/2010)

 

5         Práca s textom (Píšeme si, píšeme...)

Jednotlivé možnosti úpravy textu budeme demonštrovať na troch príkladoch. Všetky úkony ohľadom formátovania textu sa realizujú prostredníctvom Panela nástrojov Formátovanie (2003) alebo Pása s nástrojmi (2007/2010 - Hlavné menu / Domov / Písmo), prípadne pomocným Panelom Rýchleho formátovania, ktorý sa zobrazuje automaticky po označení textu (2007/2010). Všetky možnosti sú dostupné aj v Hlavnom menu / Formát / Písmo... (2003).

Ak v 2007 alebo 2010 písmo meníme pomocou Pása s nástrojmi, zobrazuje sa priamo náhľad na zamýšľanú zmenu (zmení sa označený text), ktorý sa potvrdí kliknutím na voľbu.

 

5.1      Označovanie textu (Príklad 1)

Príklad 1 - Dúhový tancujúci text – napíšte a upravte vetu „Počítač je môj kamarát.“ tak, aby každé slovo malo iný font a rez, a každé písmeno inú veľkosť a farbu.

Napíšeme si text „Počítač je môj kamarát.“ Ak chcem čokoľvek v texte upravovať, musím povedať, na ktoré časti sa úprava bude vzťahovať. Označením dostanem blok textu (začiernený text), s ktorým môžem ďalej pracovať.

Obr. 17 Označovania textu

 

 

Text môžeme označovať viacerými spôsobmi (Obr. 17 písmeno a).

a)      Najjednoduchšie je použitie ľavého tlačidla myši: kliknem > držím > ťahám cez písmeno, písmená či riadky > pustím.

Pre efektívnu prácu s textom používame (Obr. 17 písmeno b, c, d, e f) :

b)      dvojklik na slovo – označenie slova (bez špeciálnych znakov ako .,?!“()

c)      Ctrl + klik – označenie vety (ukončenie .!?“)

d)      klik pred riadkom v oblasti okraja – označenie celého riadka

e)      trojklik – označenie odseku (súvislý text prerušený enterom)

f)        klik a následne Shift + klik – označenie súvislého textu od prvého kliku po druhý klik

g)      Označenie bloku + označenie ďalšieho bloku s pridržaním Ctrl – výber nesúvislých oblastí textu (túto možnosť demonštruje celý Obr. 17)

 

5.2      Formátovanie textu (Príklad 1 - dokončenie)

Najjednoduchšia úprava textu spočíva v zmene fontu, rezu, veľkosti a farby. Tlačidlá pre nastavovanie sú na obrázkoch 18 a 19.

Font označovaný aj ako typ písma (alebo len písmo) určuje jeho vzhľad, jeho dizajn. Problémy nastávajú vtedy, ak použijem špeciálny font. Nie každý font podporuje všetky písmená (dlhé a mäkké). Taktiež ak sme si stiahli font (z netu) a použijeme ho v dokumente, ktorý sa pokúsime otvoriť v inom počítači. Daný font sa nahradí iným, možno podobným (font tam nie je nainštalovaný).

Poznáme 3 základné rezy písma – tučný (bold, B), šikmé (kurzíva, I) a podčiarknuté (U). V 2007 bola pridaná aj možnosť prečiarknutého písma (v 2003 sa dá tiež cez Hlavné menu / Formát / Písmo > karta Písmo > sekcia Efekty). Ak máme na texte použitý nejaký z rezov, po označení slova je príslušné tlačidlo zvýraznené (oranžové). Opätovným stlačením rez vypneme.

Veľkosť textu si môžeme vybrať z možností alebo nastaviť akú potrebujeme. Stačí prepísať hodnotu a potvrdiť stlačením klávesu Enter (nezabúdam pred zmenou označiť text).

Farba textu sa mení tak ako font a veľkosť - výberom z možností. Ak nám chýba nejaká farba, môžeme si ju nájsť zvolením možnosti Ďalšie farby (Obr. 18 a 19), kde mám ešte dve karty Štandardná (výber z ďalších farieb)a Vlastná (namiešanie vlastnej farby).

Obr. 18 Možnosti formátovania (Word 2003)

 

 

Obr. 19 Možnosti formátovania (Word 2007/2010)

 

 

5.3      Zarovnanie textu (Príklad 2)

 

Vyhľadávanie

Anketa

O ktoré ďalšie videonávody by ste mali záujem?

Základy práce s počítačom (183)
54%

Excel 2003 (27)
8%

Excel 2007 (54)
16%

PowerPoint 2003 (15)
4%

PowerPoint 2007 (37)
11%

Práca s internetom (23)
7%

Celkový počet hlasov: 339